Trang Chủ Quảng Bình Nghỉ lễ 30/4 nên đi đâu: Tận hưởng không khí hoang mạc Sahara tại cồn cát Quang Phú