Thác nước cao nguyên
  • THÁC NƯỚC CAO NGUYÊN

    THÁC NƯỚC CAO NGUYÊN Tây Nguyên từ lâu đã được coi là quê hương của những ngọn thác hùng vĩ. Đến với Tây ...

    THÁC NƯỚC CAO NGUYÊN Tây Nguyên từ lâu đã được coi là quê hương của những ngọn thác hùng vĩ. Đến với Tây Nguyên mùa khô, những thác nước không ầm ào cuộn siết những dòng nước mãnh liệt như mùa mưa. Tu ...

    Read more