Tag Archives: Thay đổi Google Map

Thay đổi Google Map, cướp khách du lịch

Thay đổi Google Map

Thay đổi Google Map, cướp khách du lịch  Thay đổi Google Map, cướp khách du lịch – Hàng loạt doanh nghiệp lữ hành tại TP.HCM vừa bị sửa đổi số điện thoại trên Google Map. Sự việc bị phát giác cuối tuần qua khiến các đơn vị lữ hành tức giận, vì họ không ngờ […]