Tag Archives: Những câu nói của hải quan sân bay khiến du khách nghẹn lời

Những câu nói của hải quan sân bay khiến du khách nghẹn lời

Những câu nói của hải quan sân bay khiến du khách nghẹn lời

Những câu nói của hải quan sân bay khiến du khách nghẹn lời Những câu nói của hải quan sân bay khiến du khách nghẹn lời: “Nhân viên hải quan hỏi tôi có mang theo áo khoác không, tôi lắc đầu và họ từ chối cho nhập cảnh. Lý do họ đưa ra là Canada […]